beton waterdicht maken

Beton waterdicht maken  is vereist in gebieden onder het maaiveld om binnendringend water en structurele schade te voorkomen. De uitputting van het aanbod van bouwplaatsen met geschikte drainagepatronen die inherent zijn aan historisch overvloedige hooggelegen topografie in vele delen van de wereld is gedaan. Er is ontdekt dat de enige geschikte en beschikbare plaatsen laaggelegen gebieden zijn in of nabij moerassen en overstromingen als gevolg van deze slijtage. Locaties met hogere grondwaterstanden en bijbehorende waterdrukken bieden je de mogelijkheid van steeds hogere waterstanden. Ook de stijgende waterstanden die nu al in veel wateren worden gevoeld, zijn een probleem.

beton waterdicht maken

Beton is gevoelig voor chemicaliën

Drie van de belangrijkste samenstellingskenmerken van beton maken het kwetsbaar voor chemicaliën. Permeabiliteit en alkaliteit zijn de eerste twee kenmerken. Reactiviteit maakt ook deel uit van het kenmerk van het beton. Veel soorten beton hebben verschillende doorlaatbaarheidsniveaus voor vloeistoffen en gassen. De doorlaatbaarheid neemt snel toe naarmate de water-cement verhouding stijgt en de vocht uithardingstijd afneemt. Vloeistof penetratie in beton kan leiden tot chemische interacties met het cement en de toeslagstoffen. Het systeem kan ook worden aangetast door het uitlogen van cementhydratatie chemicaliën of de afzetting van vreemde kristallen of kristallijne reactieproducten. Gebruik Prokol’s waterdicht beton voor de meest innovatieve oplossing!