Een veilige en gezonde werkomgeving creëer je onder meer door werknemers opleidingen te laten volgen op dit gebied. Zo weten zij hoe ze op bepaalde onveilige situaties moeten reageren. Bij G4S Safety solutions kan je meerdere opleidingen volgen op het gebied van veiligheid, waaronder een BHV of EHBO cursus. Hierbij leren medewerkers onder meer over levensreddende handelingen. Zo krijgen medewerkers kennis en vaardigheden wat ze moeten doen om iemand te reanimeren. Het is zaak om meteen te reageren als je merkt dat iemand bewusteloos op de grond ligt. Daarom staat hier in 6 stappen omschreven hoe je moet reanimeren.

Stap 1, 2 en 3

De eerste stap is om het slachtoffer te benaderen en de situatie proberen in te schatten. Je benadert de slachtoffer aan de kant van het gezicht, schudt vervolgens de schouders en spreekt hem of haar aan. Als diegene niet reageert dan is de volgende stap om zo snel mogelijk 112 te bellen, terwijl je bij het slachtoffer blijft. Als er omstanders zijn dan kan je hen vragen de AED te halen. Zet je telefoon op speaker en volg de instructies van de meldkamer op. De derde stap is het controleren van de ademhaling. Je controleert deze door minstens 10 seconden te luisteren, te kijken en te voelen. Kijk of de borstkas omhoog komt, luister naar ademhaling en voel met je wang of er lucht uitgeblazen wordt. Als de ademhaling niet normaal is dan haal je een AED.

Stap 4, 5 en 6

Stap 4 is om het slachtoffer op de rug op een harde ondergrond neer te leggen. Ga door je knieën en plaats de hiel van 1 hand in het midden op de borstkas. Plaats je andere hand hier bovenop en druk het borstbeen 30 keer in. Druk 2 x per seconde het borstbeen naar beneden. Stap 5 is om na de 30 borstcompressies het slachtoffer 2 keer te beademen. Plaats 1 hand op het voorhoofd en kantel het achterover. Lift de kin omhoog met twee vingers van je andere hand en knijp de neus dicht met duim en wijsvinger van de andere hand. Adem in, plaats je wijd geopende mond sluitend op de mond van het slachtoffer en blaas je adem 1 seconde rustig in de mond. Stop met inblazen als je beweging waarneemt. Herhaal dit nogmaals. De laatste stap is het gebruik van de AED. Verwijder bovenkleding en plak elektroden op het bovenlijf. Op de elektroden staat waar dit moet. Vervolgens volg je gesproken opdrachten of aanwijzingen op het scherm van de AED op.