Krediet info

Het is voor bedrijven van groot belang om altijd te weten hoe de financiële positie is. Je moet weten waar de risico’s liggen om op een verantwoorde wijze te kunnen investeren, en tegenvallers door slecht betalende klanten mogen je nooit overvallen. Krediet info kan worden verkregen door te zorgen voor een goed credit management. Dat betekent in eerste instantie dat het debiteurenbeheer op orde moet zijn. Wanbetalers moeten meteen op een juridisch correcte wijze worden aangepakt, zodat vervolgstappen zonder kans op procedurefouten kunnen worden gezet. Credit management betekent ook dat er kritisch wordt gekeken naar betalingstermijnen, de afschrijvingstermijnen en andere financiële processen. Meestal blijkt, dat korte procedures het minder ingewikkeld maken om over actuele krediet info te kunnen beschikken.

Krediet info

Opleidingen voor specialisten

Het op een goede manier kunnen implementeren van credit management, met name om betere krediet info te kunnen produceren, is niet zo eenvoudig. Als bedrijf heb je daar wel wat hulp bij nodig. Je kan ervoor kiezen om het hele proces van het invoeren van credit management uit te besteden aan een gespecialiseerd bureau, zoals CBMK. Het is zelfs mogelijk om de volledige financiële administratie uit te besteden. Maar er bestaan ook trainingen en cursussen waardoor je je eigen personeel kunt laten opleiden. Een belangrijk onderdeel daarvan is het coachen bij de te nemen acties bij wanbetalingen. Als daar vertragingen bij ontstaan of juridisch niet de juiste stappen worden gezet, zorgt dat voor problemen. In alle gevallen zorgt een training ervoor dat je een strakker credit management kunt voeren, met als resultaat actuele krediet info en een meer gezonde financiële positie.